about us afd

Vrijwillige Ouderen Adviseur

Mevr. H. Kokkeel-Langelaan

Tel. 0299-424398
e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mevrouw Kokkeel is sinds 2017 lid van het bestuur. Zij heeft de taak van vrijwillige ouderenadviseur op zich genomen. Op uw vragen zal zij zo goed mogelijk proberen te antwoorden, of u - indien nodig - naar andere instellingen en/of personen verwijzen.