about us afd

Secretaris


Mevr. A. de Pater-Straathof

Tel. 0299-463440
e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mevr. De Pater maakt sinds 2019 deel uit van het bestuur. Behalve de gebruikelijke secretariële werkzaamheden besteedt zij veel aandacht aan het eindredacteurschap van de 9 keer per jaar verschijnende Nieuwsbrief "Bij de Tijd"